งานบริการทำความสะอาด, บริการงานประจำ, บริการทำความสะอาดทั่วไป

ทำไม? ต้องคัดสรรคุณภาพ

ทำไม? ต้องคัดสรรคุณภาพ
เพราะว่า งานบริการ คือ หัวใจหลักของงานบริการของเรา การที่จะให้ได้งานคุณภาพ
ก็ต้องมีระบบ มีมาตราฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และมีความปลอดภัยต่อลูกค้าและตัวพนักงานเอง
 
โอวาทเมด จึงให้ความสำคัญ เรื่องพนักงาน เรื่องลูกค้ามาเป็น อันดับแรก โดย สร้างมาตราฐาน อย่างเข้มข้น ทุกหน่วยงาน และพนักงานทุกคน
 
จึงต้องมีการฝึกอบรม มาตราฐานอาชีพ แม่บ้าน, มอก.เอส ,คุณภางานบริการ iso 9002 / iso 14001 ได้รับรองไว้แล้ว
 
เลือกงานบริการ “เลือกคุณภาพ เลือกโอวาทเมด”

Related Posts