Uncategorized

โอวาทเมดมีจุดเด่น

ความเชี่ยวชาญในการทำความสะอาด อาคาร สถานที่ จากทีมงาน/พนักงานผู้ให้บริการ รวมทั้งอุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดและฆ่าเชื้อโรค ด้วยทั้งหมดได้มาตรฐานนำเข้าจากต่างประเทศ

อัตราค่าบริการ คิดเป็นแพ็คเกจต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ใช้บริการลูกค้าองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนต่างๆโดยให้บริการในทุกเขตพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

Related Posts