ประวัติบริษัท

โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดครบวงจร พนักงานกว่า 2,000 คน โดยให้บริการแก่หน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และ บริการเช็ดกระจกภายนอกอาคารสูง ซักพรม เช็ดโครงหลังคา ขัดพื้น

บริหารงานโดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ควบคู่กับเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ตลอดจนสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกการบริการของบริษัทฯ คือความสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความพร้อมของเทคโนโลยี ประสิทธิภาพของทีมงาน และคุณภาพบริการที่เป็นหนึ่ง ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ และอาคารชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความ มั่นคงของบริษัทฯ จึงร่วมกับ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัดใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการบริการตามหน่วยงานต่างๆและจำหน่ายให้คำปรึกษากับผู้ใช้ทำความสะอาด วันนี้ บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการให้บริการ ทำความสะอาด ที่มีความชำนาญ และมั่นคงพร้อมทีมงานคุณภาพ ตลอดจนเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด บริษัทพร้อมทำงานที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม “และบริการอย่างมืออาชีพ” ดังคำขวัญของบริษัทฯที่ว่า "โอวาทเมด สะอาดดี สังคมดี"

2542

(พ.ศ.2542 – 2547)

ช่วงแห่งการก่อร่างสร้างตัว

2548

(พ.ศ.2548 – 2552)

ช่วงแห่งการบุกเบิก สร้างสรรค์ และพัฒนา

2553

(พ.ศ.2553 – 2557)

ช่วงแห่งการสร้างรากฐานความมั่นคง

2558

(พ.ศ.2558 – 2562)

ช่วงแห่งการก้าวเป็นผู้นำด้านทำความสะอาด

0
จำนวนหน่วยงาน
0
จำนวนพนักงาน
0
จำนวนปีที่บริษัทเปิดทำการ

วิสัยทัศน์ (VISION)

โอวาทเมด • สะอาดดี • สังคมดี
Owatmaid • Improving Cleanline • Improving Society

พันธกิจ (MISSION)

ทำงานไป ช่วยสังคมไป

ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการทำความสะอาด (Smart Service)
ทำงานเป็นทีม
สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคมคนพิการ
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

นโยบายทำความสะอาด

สะอาด

ให้ความสำคัญต่อคุณภาพ การทำความสะอาดของแม่บ้าน จะทำงานให้สะอาดทุกมุมมองก็ต้องมี น้ำยาทำความสะอาด ที่มีคุณภาพสูง

อ่อนน้อม

การทำหน้าที่บริการด้วย ความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพเรียบร้อยกริยาต่างๆที่แสดงต่อลูกค้าต้องประทับใจเมื่อต้องสวมเครื่องแบบให้บริการต้องตระหนักเสมอว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณ และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกระดับ

ซื่อสัตย์

คือ ปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจบริการต้องสร้างขึ้น เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วรู้สึกได้รับความปลอดภัย การแสดงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการอาสามีน้ำใจช่วยเหลือ

รางวัลการันตีและสร้างมาตรฐานสากล

เราภูมิใจด้วยมาตรฐานการบริการ iso 9001 และ 14001 รวมทั้งได้รับมาตรฐานการป้องกันยาเสพติด,รับรองจากกระทรวงแรงงานและพนักงานของเรายังรับรองการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 100 วัน และน้ำยาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตราฐานตะกร้าเขียว และรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ บ่งบอกคุณภาพว่า เรา”สะอาด อ่อนน้อม ชื่อสัตย์”