Owatmade Window Clean บริการพนักงานโรยตัวกระจกสูง

Owatmade Window Clean บริการพนักงานโรยตัวกระจกสูง บริการเช็ดกระจกและทำความสะอาดตึกสูงทุกประ...

Continue reading

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการขัดล้างเคลือบเงาพื้นกระเบื้องยางสะอาดเหมือนใหม่

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการขัดล้างเคลือบเ...

Continue reading

บริการจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน อุปกรณ์พร้อมทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริการจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน อุปกร...

Continue reading

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง กับคนพิการทั้งหมด โอวาทเมดให้บริการฟรี

โอวาทเมดร่วมทำกิจกรรม CSR บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส” Coronavirus (Covina-19) ฟรี สมาคมคนพิก...

Continue reading

บริการแม่บ้านประจำสำนักงาน มีสายตรวจเข้าตรวจงานทุกเดือน มีการอบรมแม่บ้าน

บริการแม่บ้านประจำสำนักงาน มีสายตรวจเ...

Continue reading