บริการจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน อุปกรณ์พร้อมทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริการจัดหาแม่บ้านประจำสำนักงาน อุปกร...

Continue reading

บริการแม่บ้านประจำสำนักงาน มีสายตรวจเข้าตรวจงานทุกเดือน มีการอบรมแม่บ้าน

บริการแม่บ้านประจำสำนักงาน มีสายตรวจเ...

Continue reading

ทำไม? ต้องคัดสรรคุณภาพ

ทำไม? ต้องคัดสรรคุณภาพ
เพราะว่า งานบริการ คือ หัวใจหลักของงานบริการของเรา การที่จะให้ได้งานคุณภาพ
ก็ต้องมีระบบ มีมาตราฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และมีความปลอดภัยต่อลูกค้าและตัวพนักงานเอง

Continue reading