ทำไม? ต้องคัดสรรคุณภาพ

ทำไม? ต้องคัดสรรคุณภาพ
เพราะว่า งานบริการ คือ หัวใจหลักของงานบริการของเรา การที่จะให้ได้งานคุณภาพ
ก็ต้องมีระบบ มีมาตราฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และมีความปลอดภัยต่อลูกค้าและตัวพนักงานเอง

Continue reading